Спеціальність

Освітня програма

ЗНО 2022

Бюджет

Вага предметів сертифікату ЗНО

Контракт

Вага предметів сертифікату ЗНО

281 «Публічне управління та адміністрування»

Публічне управління та адміністрування

1. Укр. мова та література 

2. Математика

3. Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

 

0,5

0,2

 

 

 

0,2

1. Укр. мова та література

2. Математика

3. Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

 

0,5

0,2

 

 

 

0,2

 Керівник програми – Гнатенко Марина Костянтинівнакандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування

 GnatenkoM

 

Програма підготовки бакалаврів розрахована на 3 роки і 10 місяців за денною та заочною формами навчання. Програма забезпечує підготовку фахівців для роботи в організаціях (установах) публічної сфери, державного управління та місцевого самоврядування, що передбачає набуття професійних компетентностей для забезпечення подальшого особистісного розвитку та стратегічного розвитку суспільства, громади. Програма вчить лідерству й успішному публічному менеджменту.

            Особливістю підготовки бакалаврів є вивчення фахових дисциплін за циклом професійної підготовки:

 • Державне та регіональне управління;
 • Теорія організації;
 • Основи публічного управління та адміністрування; 
 • Місцеве самоврядування;
 • Документообіг в публічному управлінні;
 • Управління персоналом;
 • Державна служба;
 • Стратегічне управління;
 • Електоронне урядування;
 • Організаційна культура;
 • Адміністративний менеджмент;
 • Право (Адміністративне право. Трудове право. Господарське право);
 • Управління місцевими фінансами та бюджетом;
 • Державні фінанси та бюджетний процес;
 • Соціальна політика та соціальна робота;
 • Управлінські рішення.

            Сучасні вимоги роботодавців потребують професійного володіння іноземними мовами. За бажанням студентів можна вивчати професійні дисципліни англійською мовою, які викладають досвідченні фахівці з міжнародними сертифікатами та практикою викладання в університетах Європи.

            Об’єктами професійної діяльності бакалавра з публічного адміністрування є:

 • Центральні та регіональні органи виконавчої влади;
 • Органи місцевого самоврядування;
 • Громадські об’єднання;
 • Міжнародні неурядові установи;
 • Міждержавні органи та структури;
 • Науково-освітні установи.

Особлива увага приділяється практичному навчанню студентів в межах виробничої та переддипломної практик, а також, завдяки міжнародній співпраці кафедри з європейськими університетами на основі кредитної мобільності студентів і викладачів.

Після закінчення бакалавріату випускники можуть працювати на посадах помічників начальників департаментів, управлінь, відділів в органах державної влади та місцевого самоврядування, помічників керівників об’єднаних територіальних громад, їх структурних підрозділів, продовжити навчання в магістратурі.

Програма фахового вступного випробування 2022

Детальну інформацію можна отримати на сайті кафедри менеджменту і публічного адміністрування, а також за телефонами:

            тел. роб. (057) 707-31-13;

            тел. моб. 096-374-26-47 Гнатенко Марина Костянтинівна - керівник програми

            тел. моб. 067-913-20-34 Новікова Марина Миколаївна, зав. кафедри менеджменту і публічного адміністрування