Програма підготовки магістрів розрахована на 1 рік 4 місяця за денною та 1 рік 10 місяців за заочно-дистанційною формами навчання. Після закінчення магістратури випускники отримують кваліфікаційний рівень «Магістр з публічного управління та адміністрування», що дає їм можливість працювати керівниками в органах державної й місцевої влади та менеджерами-управітелями в організаціях будь-якого виду економічної діяльності.

        Особливістю підготовки магістрів є вивчення фахових дисциплін за циклом професійної підготовки:

 • Управління адміністративними процесами в організації;
 • Управління трудовими ресурсами;
 • Теорія організації;
 • Менеджмент організації;
 • Правові засади адміністративної діяльності;
 • Аудит і оцінювання управлінської діяльності;
 • Методологія та організація наукових досліджень;
 • Електоронне урядування;
 • Управління проектами та програмами міського розвитку;
 • Керівник адміністративної служби та техніка адміністративної діяльності;
 • Управління фінансовими ресурсами;
 • Обгрунтування адміністративних рішень в умовах ризику та невизначеності;
 • Управління інвестиційними проектами.

Сучасні вимоги роботодавців до магістрів з адміністративного менеджменту потребують вміння обирати найбільш придатні способи та методи адміністративного управління. У зв’язку з цим особлива увага приділяється практичному навчанню студентів в межах виробничої та переддипломної практик, а також стажувань на основі міжнародній співпраці кафедри з провідними європейськими університетами, що покликано сформувати у студентів професійне вміння приймати самостійні обґрунтовані управлінсько-адміністративні рішення на основі світової практики.

Дана магістерська програма передбачає вивчення фахових навчальних дисциплін (за власним бажанням) на англійській мові.

Після закінчення магістратури випускники можуть працювати в організаціях і установах на адміністративно-управлінських і керівних посадах в органах державної влади, місцевого самоврядування, а також на посадах керівників департаментів, управлінь, інших структурних підрозділів інститутів державної влади та місцевого самоврядування, займатися науково-педагогічною діяльністю, продовжити навчання в аспірантурі.

Програма фахового вступного випробування 2021

Детальну інформацію можна отримати на сайті кафедри менеджменту і публічного адміністрування, а також за телефонами:

тел.: роб. (057) 707-31-13;

тел. моб: 099-650-11-59; 067-958-60-22 Кондратенко Наталія Олегівна, професор кафедри менеджменту і публічного адміністрування.