Спеціальність

Освітня програма

ЗНО 2022

Денна форма навчання бюджетна, небюджетна

Вага предметів сертифікату

ЗНО

Заочна форма навчання небюджетна

Вага предметів сертифікату

ЗНО

073 «Менеджмент»

Менеджмент організацій міського господарства

1. Українська мова і література

2. Математика

3. Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

0,5

 

0,2

 

 

 

0,2

1. Українська мова і література

2. Математика

3. Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

 0,5

 

0,2

 

 

 

0,2

 

ШевченкоКерівник програми – Шевченко Вікторія Сергіївна,

кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування

Програма підготовки бакалаврів розрахована на 3 роки і 10 місяців за денною та заочною формами навчання. Після закінчення бакалавріату випускникам присвоюється кваліфікація «Бакалавр з менеджменту», що зазначається в дипломі, в додатку до диплому зазначається спеціалізація «Менеджмент організацій міського господарства».

Особливістю підготовки бакалаврів є вивчення фахових дисциплін за циклом професійної підготовки:

 • Теорія організації;
 • Менеджмент і адміністрування: (Теорія організації, Менеджмент, Операційний менеджмент, Управління персоналом, Самоменеджмент, Управління інноваціями, Стратегічне управління, Адміністративний менеджмент);
 • Управління організаціями міського господарства;
 • Маркетинг; PR та рекламні технології;
 • Бренд-менеджмент;
 • Електрона комерція;
 • Інформаційні системи і технології;
 • Економіка і фінанси підприємства;
 • Організація підприємницької діяльності;
 • Бізнес-комунікації; Міжнародний маркетинг;
 • Міжнародні економічні відносини;
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства;
 • Міжнародні бізнес-стратегії.

Сучасні вимоги роботодавців до помічників керівників організацій або їх структурних підрозділів потребують професійного володіння іноземними мовами. За бажанням студентів можна вивчати професійні дисципліни англійською мовою, які викладають досвідченні фахівці з міжнародними сертифікатами та практикою викладання в університетах Європи.

Особлива увага надається практичному навчанню студентів на основі дуальної освіти, в межах виробничої та переддипломної практик завдяки міжнародній співпраці кафедри з європейськими університетами на основі кредитної мобільності студентів і викладачів.

Після закінчення бакалавріату випускники можуть працювати на посадах помічників керівників організацій різних форм власності та видів економічної діяльності, менеджерів за різними напрямами діяльності організації, наприклад, з реклами, персоналу, маркетингу, основної діяльності підприємств міського господарства, помічників менеджерів готелів, ресторанів, помічників управляючих бізнес-структурами, помічників менеджерів з персоналу, реклами в IT-компаніях, продовжити навчання в магістратурі.

Програма фахового вступного випробування 2022

Детальну інформацію можна отримати на сайті кафедри менеджменту і публічного адміністрування, а також за телефонами:

         тел. роб. (057) 707-31-13;

         тел. моб. 063-051-22-05 Шевченко Вікторія Сергіївна – керівник програми;

         тел. моб. 067-913-20-34 Новікова Марина Миколаївна, зав. кафедри менеджменту і публічного адміністрування.