KalashnikovaK

 

Керівник програми -

Калашнікова Христина Ігорівна,

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування

 

 

 

 Програма підготовки магістрів розрахована на 1 рік і 10 місяців за заочно-дистанційною формою навчання. Після закінчення магістратури випускникам присвоюється кваліфікація «Магістр публічного управління та адміністрування», що дає їм можливість працювати в органах державної влади, місцевого самоврядування, неурядових (громадських) організаціях, бізнес-структурах, здійснювати управління об’єднаними територіальними громадами, займатися науково-педагогічною діяльністю.

         Особливістю підготовки магістрів є вивчення фахових дисциплін за циклом професійної підготовки:

 • Менеджмент організації;
 • Теорія організації;
 • Управління адміністративними процесами в організації;
 • Управління людськими ресурсами в публічній сфері;
 • Керівник адміністративної служби та техніка адміністративної діяльності;
 • Правові засади адміністративної діяльності в публічному управлінні;
 • Лідерство і комунікації в публічному управлінні;
 • Організаційна культура публічного управління;
 • Електронне урядування;
 • Управління проектами і програмами територіального розвитку;
 • Управління інформаційними зв’язками;
 • Стратегічна діагностика потенціалу території;
 • Управління місцевими фінансами та бюджетом;
 • Ризик-менеджмент в територіальному управлінні;
 • Регулювання економічних і соціальних процесів в публічному управлінні;
 • Бізнес-планування;
 • Публічна влада;
 • Організація публічних закупівель;
 • Система місцевого самоврядування.

Сучасні вимоги роботодавців до магістра публічного управління та адміністрування потребують професійне володіння іноземними мовами, що забезпечує дана освітня програма для бажаючих вивчати фахові навчальні дисципліни англійською мовою.

Особлива увага приділяється практичному навчанню студентів магістратури в межах виробничої та переддипломної практик, а також завдяки міжнародній співпраці кафедри з європейськими університетами на основі кредитної мобільності студентів і викладачів.

Після закінчення магістратури випускники можуть працювати на посадах керівників об’єднаних територіальних громад, їх структурних підрозділів, управляти неурядовими (громадськими) організаціями, працювати на керівних посадах в органах публічної влади, продовжити навчання в аспірантурі, займатися науково-педагогічною діяльністю.

Програма фахового вступного випробування  2021

Детальну інформацію можна отримати на сайті кафедри менеджменту і публічного адміністрування, а також за телефонами:

тел. роб. (057) 707-31-13;

тел. моб. 067-261-13-01; 050-992-32-35 Гайдученко Світлана Олександрівна, професор кафедри менеджменту і публічного адміністрування

тел. моб. 067-913-20-34 Новікова Марина Миколаївна, зав. кафедрою менеджменту і публічного адміністрування.