Спеціальність

Освітня програма

ЗНО 2021

Денна форма навчання бюджетна, небюджетна

Заочна форма навчання небюджетна

073 «Менеджмент»

Менеджмент міжнародних компаній

1. Українська мова і література

2. Математика

3. Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

1. Українська  мова і література

2. Математика

3. Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

 

 Керівник програми – Волкова Мілиця В'ячеславівна,

кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування

 Волкова

Інтеграція України до європейського економічного простору потребує підготовки менеджерів, які спроможні ефективно управляти міжнародними компаніями, що працюють на європейських та міжнародних ринках і мають конкурентні переваги за рахунок висококваліфікованого персоналу нового покоління. Метою підготовки бакалаврів за освітньою програмою«Менеджмент міжнародних компаній» («Management of international companies») є підготовка менеджерів нового покоління, що сприятиме інтеграції України до європейського економічного середовища.

            Освітня програма підготовки бакалаврів розрахована на 3 роки і 10 місяців за денною та заочною формами навчання Після закінчення бакалавріату випускникам присвоюється кваліфікація «Бакалавр з менеджменту», що зазначається в дипломі, в додатку до диплому зазначається спеціалізація «Менеджмент міжнародних компаній» («Menagement of international companies»), що дає їм можливість працювати менеджерами в міжнародних компаніях. Особливістю міжнародної компанії є наявність дочірніх компаній в інших країнах, що забезпечує технологічну кооперацію основної діяльності компанії на рівні міжнародних стандартів якості. До категорії міжнародних компаній належать транснаціональні корпорації.

            Особливістю підготовки бакалаврів за освітньою програмою «Менеджмент міжнародних компаній» («Menagement of international companies») є вивчення фахових дисциплін за циклом професійної підготовки на англійській мові за вибором студента. Серед навчальних дисциплін професійного та практичного блоку підготовки такі:

 • Міжнародна економіка;
 • Менеджмент міжнародних організацій;
 • Міжнародний маркетинг;
 • Міжнародне право;
 • Управління персоналом;
 • Бренд-менеджмент міжнародних компаній;
 • Міжнародні фінанси;
 • Електрона комерція;
 • Міжнародні економічні відносини;
 • Бізнес-комунікації;
 • Міжнародні бізнес-стратегії;
 • PR та рекламні технології;
 • Організація підприємницької діяльності;
 • Стратегія виходу організації на міжнародні ринки.

           Після закінчення бакалавріату випускники можуть працювати на посадах помічників керівників міжнародних компаній, менеджерів міжнародних компаній, в тому числі менеджерів з адміністративної, зовнішньоекономічної, фінансової діяльностей, офіс-менеджерів в міжнародних компаніях, помічників менеджерів в міжнародних бізнес-структурах за різними напрямами діяльності, наприклад, менеджерів з персоналу, а також продовжити навчання в магістратурі.

 Програма фахового вступного випробування 2021

Детальну інформацію можна отримати на сайті кафедри менеджменту і публічного адміністрування, а також за телефонами:

тел. роб. (057) 707-31-13

тел. моб. 067 709-63-97 Волкова Мілиця В'ячеславівна

тел. моб. 067 913-20-34 Новікова Марина Миколаївна, зав. кафедри менеджменту і публічного адміністрування