Професіонограма 281 «Публічне управління та адміністрування» «Доктор філософії (PhD)»

ПРОФЕСІОГРАМА

 

Назва спеціальності

(освітньої програми)

Посади, які можуть займати випускники

Аспірантури

(після захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня «Доктор філософії (PhD)»)

281 «Публічне управління та адміністрування»

(Публічне управління та адміністрування)

- Вищі посадові особи державних органів влади;

- Вищі посадові особи місцевих органів державної влади;

- Вищі посадові особи громадських і самоврядувальних організацій;

- Викладачі закладів вищої освіти;

- Наукові співробітники науково-дослідних установ.


 

 КОНСУЛЬТАЦІЯ ЗІ ВСТУПУ

+38 (099) 907-90-35

Анастасія

Хто відвідує

Flag Counter