Зарахування випускників коледжів, технікумів

На спеціальності  073 Менеджмент,  281 Публічне управління та адміністрування  на навчання за освітніми 
програмами підготовки бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вступають за результатами
зовнішнього незалежного оцінювання з математики (математики або історії України для небюджетних конкурсних пропозицій).

  Вступники після технікумів та коледжів з профільних спеціальностей зараховуються на 2 курс.

 

Правила прийому на навчання в 2020 році

Документи для приймальної комісії

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

  • документа, що посвідчує особу;
  • військового квитка або посвідчення про приписку–для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання для вступників на основі повної загальної середньої освіти;
  • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • копію документа, що посвідчує особу;
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання для вступників на основі повної загальної середньої освіти;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 


 

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter