Статті в наукових фахових виданнях

  1. Комплексна оцінка потенціалу розвитку будівельних підприємств
  2. Управління розвитком соціального середовища підприємств системи життезабезпечення міста
  3. Поняття та напрями розвитку мережі автомобільних доріг загального користування
  4. Новікова М. М. Бурмака Т. М. Оцінка ефективності інноваційних проектів у житлово-комунальному господарстві (мова оригіналу – англійська) // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – № 4. – С. 91 – 98.
  5. ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВМІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВ
  6. Кайлюк Є.М., Бурмака Т.М. КОНТРОЛІНГ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ МІСТА
  7. Бурмака М.М., Бурмака Т.М. Управління розвитком підприємства на прикладі підприємств будівельної галузі): [монографія]. – Харків: ХНАДУ, 2011. – 204 с.