Статьи: 

1. В.Е. Лукьянченкова. Методика нормирования сбытовых запасов и оборотных средств в них// Коммунальное хазяйство городов, 2008. Віп 75. – с. 395-401.

2. В.Е. Лук’янченкова. До питаня доцільності інвестування в запаси на підприємствах будівельних матеріалів// Коммунальное хазяйство городов, 2009. Вип. 89. – С 494-490.

3. В.Е. Лукьянченкова . Экономический механизм мотивации работников, ответственных за управление запасами// Коммунальное хазяйство городов, 2010. Вып 92. – С. 393-397.

4. В.Е. Лук’янченкова. Доцільність інвестування в запаси на підприємствах будівельних матеріалів//Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харкві, 2012. С 273-276.

 

Тезисы конференцій:

1. Лук’янченкова В.Є . Керування товарними запасами гранітної продукції на торгівельно-закупівельних складах залізничних станцій// Міжнародна науково-технічна конференція кафедр академії, спеціалістів залізничного транспорту і підприємств, 15-17 квітня 2008р, м. Харків. – С. 79-78.

2. Лук’янченкова В.Є. Управління персоналом комунального підприємства// Всеукраинская студенческая ніучно-техническая конференція «Устойчивое развитие городов»,12-14 мая, 2008р, м. Харків- ХНАГХ. – С. 109-110.

3. Лукьянченкова В.Е. Модели управления сбытовыми запасами вторичных ресурсов// Проблеми економічної кібернетики XIV Всеукраїнська науково-методична конференція 8-9 жовтня 2009р. С41-42.

4. Лук’янченкова В.Є. Економічний механізм мотивації робітників, відповідальних за управління запасами на підприємствах міського господарства.// Проблеми економічної кібернетики XIV Всеукраїнська науково-методична конференція 8-9 жовтня 2009р. С31-32.

5. Лук’янченкова В.Є. Реформування житло-комунального господарства управління запасами на підприємствах міського господарства// Устойчивое развитие городов, III Всеукраїнська научно-техническая конференция 21-23 апреля 2010р ХНАГХ. С51-52.

6. Лук’янченкова В.Є. Формування ефективної системи управління витратами на підприємствах// Устойчивое развитие городов III Всеукраїнська научно-техническая конференция 21-23 апреля 2010р ХНАГХ, С 74-75.

7. Лук’янченкова В.Є. Антиглобалізм і інтеграція з Росією-шлях виходу з кризи// Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки України та логістики» Х,:НФаУ, 2011, 83-84.

8. Лук’янченкова В.Є. Система інтелектуальних інвестицій у запаси й показник її ефективності// Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки України та логістики» Х,:НФаУ, 2011,84-85.

9. Лук’янченкова В.Є. Стратегия управления сбытовыми запасами предприятий строительных материалов//Програма науково-практичної конференції з міжнародною участю. Сучасні проблеми реформування економіки в моделі інноваційного розвитку держави. Тези доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю 15 листопада 2011р. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. С13.

10. Лук’янченкова В.Є. Аналіз факторів, що впливають на рівень запасів будівельних відходів підприємств міського будівництва// ХХХVI научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хазяйства, Ч 3, Экономические науки, Х. 2012. С36-37.

11. Лук’янченкова В.Є.Доцільність інвестування в запаси на підприємствах будівельних матеріалів// Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харкві, 2012. С 38-39.

12. Лук’янченкова В.Є., Кондратенко Н.О. Напрямки інновауійного розвитку будівельної галузі у регіоні// Міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент міського та регіонального розвітку», Х.: ХНАМГ, 2013.-203с. 

13. Лук’янченкова В.Є., Напрямки забезпечення економічної стійкості підприємств міського господарства// Міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент міського та регіонального розвітку», Х.: ХНАМГ, 2013.-203с.

 14. Лук’янченкова В.Є., Прибуток та його роль у розвитку діяльності підприємств міського господарства в сучасних умовах існування// V1 Всеукраинская студенческая научно-техническая конференція «Устойчивое развитие городов»(78-й студенческой научно-технической конференции ХНУГХ): в 4-х ч./ч.3.-,Х.: ХНУГХ. 2013.-293с.

15. Лук’янченкова В.Є. Аналіз факторів, що впливають на рівень запасів будівельних відходів, підприємств міського будівництва// V1 Всеукраинская студенческая научно-техническая конференція «Устойчивое развитие городов»(78-й студенческой научно-технической конференции ХНУГХ): в 4-х ч./ч.3.-,Х.: ХНУГХ. 2013.-36-37с. 

16. Лук’янченкова В.Є., Бардаков В. А. Бюджетная политика и тарифы ЖКХ// V1 Всеукраинская студенческая научно-техническая конференція «Устойчивое развитие городов»(78-й студенческой научно-технической конференции ХНУГХ): в 4-х ч./ч.3.-,Х.: ХНУГХ. 2013.-39-41с.