30 вересня 2021 року в аудиторії 609 (БМК) ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та з використанням дистанційних технологій на платформі «Zoom» відбувся науково-методичний семінар на тему: «Акредитація: підготовка звітів самооцінювання освітніх програм». 

До участі у семінарі долучилися гаранти освітніх програм Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, представники партнерських ЗВО, стейкхолдери.

З доповіддю виступали та ділилися власним досвідом:

Рудніченко Є.М., декан факультету управління, адміністрування та туризму Хмельницького національного університету – партнерського ЗВО, д-р екон. наук, професор;

Козирєва О.В., завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Національного фармацевтичного університету – партнерського ЗВО, д-р екон. наук, професор;

Новікова М.М., завідувач кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, д-р екон. наук, професор;

Гайдученко С.О., професор кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, д-р наук з держ. упр., професор, гарант акредитованої ОНП «Публічне управління та адміністрування»;

Пастух К.В., заступник начальника відділу зведених показників розвитку міста Управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, канд. наук з держ. упр. – роботодавець, викладає на ОПП «Публічне управління та адміністрування»;

Острогляд О.Г., директор з праці, соціальних питань та персоналу ПрАТ «Харківський плитковий завод» роботодавець, викладає на ОПП «Менеджмент організацій міського господарства» і «Менеджмент міжнародних компаній».

ДЯКУЄМО доповідачам та учасникам за плідну співпрацю!

  photo 2021 10 04 14 06 31photo 2021 10 04 14 06 02