Склад кафедри МіПА

Новикова Марина Николаевна1

Новікова Марина Миколаївна -  Завідувачка кафедри менеджменту і публічного адміністрування, доктор економічних наук, професор.

Наукові інтереси пов'язані з вирішенням теоретико-методологічних проблем розвитку суб'єктів господарювання і створення сприятливих економіко-правових умов їх діяльності. Активно працює над пошуком шляхів розвитку трудового потенціалу і його ефективного використання на основі економіки знань.

Педагогічна діяльність: "Вступ до менеджменту", "Вступ до фаху", "Методологія наукових досліджень", "Адміністративний менеджмент", "HR-менеджмент".

 

фото Кондратенко Наталья Олеговна - д-р экон. наук, профессор

Кондратенко Наталія Олегівна - професор кафедри менеджменту і публічного адмініструваннядоктор економічних наук, професор.

Наукові інтереси: теоретико-методологічні засади формування механізмів адаптивного управління економічним та соціальним розвитком організацій, регіонів та галузей національного господарства України.

Педагогічна діяльність: "Статистика", "Фінансовий аналіз", "Фінансовий менеджмент", "Управління місцевими фінансами та бюджетом",  "Управління фінансовими ресурсами".

 

 

Plotnicka

 

Плотницька Світлана Іванівна - професор кафедри менеджменту і публічного адміністрування, доктор економічних наук, професор. 

Наукові інтереси: теоретико-методологічні засади формування та функціонування механізмів управління та ефективного використання внутрішніх ресурсів підприємств; управління маркетинговими комунікаціями; брендинг.

Педагогічна діяльність:  «Менеджмент організацій», «Корпоративне управління», «Міжнародний маркетинг», «Стратегічний маркетинговий менеджмент», «Стратегія виходу організації на міжнародні ринки»».

 

 

 

DSC 0008

 

Гайдученко Світлана Олександрівна -  професор кафедри менеджменту і публічного адміністрування, доктор наук з державного управління, професор.

Наукові інтереси пов'язані з державним управлінням, місцевим самоврядуванням, державною службою.

Педагогічна діяльність: “Державне та регіональне управління”, “Електронне урядування”, “Організаційна культура”, "Організаційна культура публічного управління", "Правова регламентація публічного управління та адміністрування".

 

 

 

Degt

Дегтяр Олег Андрійович  доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, доктор наук з державного управління, доцент.

Наукові інтереси пов'язані з формуванням і функціонуванням механізмів державного регулювання розвитку соціальної сфери в умовах сучасних викликів, відкритістю та прозорістю публічної влади, програмування та прогнозування державного регулювання ринку житлової нерухомості, Державних механізмів оцінки та мінімізації корупційних ризиків у системі державного управління України.

Педагогічна діяльність: "Державне регулювання економіки", "Державна служба", "Керівник адміністративної служби та техніка адміністративної діяльності", «Управління адміністративними процесами в організації», «Управління людськими ресурсами в публічній сфері».

 

Borovik10

Боровик Марина Вікторівна доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, доктор економічних наук, доцент.

Наукові інтереси пов'язані з вирішенням теоретико-методологічних проблем управління інформаційно-комунікаційним забезпеченням сталого розвитку суб’єктів економічних відносин.

Педагогічна діяльність: «Ризик-менеджмент»; «Управлінські рішення», «Організація виробництва», «Проектний менеджмент», «Обґрунтування адміністративних рішень в умовах ризику та невизначеності».

 

 

 

фото Бурмака Татьяна Николаевна - к.е.н., доцент

Бурмака Тетяна Миколаївна доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, кандидат економічних наук, доцент.

Наукові інтереси пов'язані з дослідженням питань розвитку суб'єктів господарювання і прийняття ефективних управлінських рішень. Активно працює над пошуком шляхів розвитку комунікативного потенціалу і його ефективного використання на основі соціально-психологічних аспектів управління.

Педагогічна діяльність: "Соціально-психологічні основи менеджменту", "Комунікативний менеджмент", "Психологія управління", "Комунікативне управління".

 

 

 

фото Великих Ксения Александровна - к.е.н., доцент

Великих Ксенія Олександрівна - доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, кандидат економічних наук, доцент.

Наукові інтереси : Бізнес-планування на підприємстві. Глобальні і локальні цілі планування. Розробка і впровадження бізнес - планів на підприємствах в умовах ринкової економіки. Менеджмент на підприємствах енергетики, а також підприємств системи життєзабезпечення міста.

Педагогічна діяльність: "Бізнес-планування ", «Економіка і організація виробництва», «Документообуг в публічному управлінні", "Фінансовий аналіз".

 

 

 

Волкова

 

Волкова Мілиця В'ячеславівна доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, кандидат економічних наук, доцент.

Наукові інтереси: теоретико-методичні засади управління витратами підприємства; маркетингове ціноутворення; управління брендом підприємства.

Педагогічна діяльність:  "Менеджмент і адміністрування (Операційний менеджмент)", "Маркетингова діяльність підприємств", "Контролінг".

 

 

 

фото Гнатенко Марины КонстантиновныГнатенко Марина Костянтинівна - доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, кандидат економічних наук, доцент.

Наукові інтереси пов'язані з вирішенням теоретико-методологічних проблем публічного управління; трансформаційними процесами установ і організацій.

Педагогічна діяльність:  «Управління інноваціями», «PR та рекламні технології», «Поведінка споживача», «Організація підприємницької діяльності», "Урправління інвестиційними проектами".

 

 


 

  

Zaporogec

Запорожець Ганна Володимирівна - доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, кандидат економічних наук, доцент.

Наукові інтереси пов'язані з трансформаційними процесами організацій і підприємств, маркетинговою діяльністю підприємств

Педагогічна діяльність: "Маркетинг", "Інвестиційний менеджмент", "Аналіз господарської діяльності підприємств міського господарства ", «Бізнес-комунікації».

 

 

 

асистент, к.э.н., Калашникова Кристина Игоревна

Калашнікова Христина Ігорівна  доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, кандидат економічних наук, доцент.

Наукові інтереси присвячені проблемам стратегічного планування, урбанізації, сталого розвитку міст, трансформаційним процесам на рівні регіонів. Активно працює над пошуком сучасних наукових підходів до вибору стратегічних напрямів соціально-економічного розвитку міст України, використовуючи закордонний досвід розвинених країн світу.

Педагогічна діяльність: "Міжнародні бізнес-стратегії" (англійською мовою), "Європейська інтеграція та міжнародні відносини", "Управління якістю", "Менеджмент і адміністрування (самоменеджмент)".

 

 

 

 

доцент кафедры ММГХ, к.е.н., Колесник Татьяна Николаевна

 

Колесник Тетяна Миколаївна - доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, кандидат економічних наук, доцент.

Наукові інтереси: дослідження соціально-економічних явищ суспільної життєдіяльності.

Педагогічна діяльність: "Статистика".

 

 

 

 

 

Magamedova

Магомедова Марина Асудуллаївна - доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, кандидат економічних наук.

Наукові інтереси: інноваційно-інвестиційні процеси енергозбереження на підприємствах комунальної теплоенергетики; вдосконалення тарифоутворення в житлово-комунальному господарстві; проблематика підприємств житлово-комунального господарства та пошук шляхів їх вирішення; управління трудовими ресурсами та організацією оплати праці на підприємствах житлово-комунального господарства.

Педагогічна діяльність: "Менеджмент організацій і підприємств міського господарства", керівництво виробничою практикою студентів  на філіалі кафедри на базі КП "Харківські теплові мережі".

  

 

Schevchenko1

Шевченко Вікторія Сергіївна доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, кандидат економічних наук, доцент.

Наукові інтереси пов'язані з вивченням сучасних тенденцій розвитку менеджменту та розробкою управлінських рішень в умовах ризику і невизначеності. Активно працює над питаннями розвитку персоналу та використанням сучасних методів навчання персоналу на підприємстві. Пошуком шляхів оптимізації набору, відбору і використання персоналу, підвищенням трудового потенціалу колективу підприємства.

Педагогічна діяльність: "Менеджмент і адміністрування (менеджмент)", "Менеджмент і адміністрування (самоменеджмент)", "Менеджмент і адміністрування (теорія організації)", "Теорія організації", "Самоменеджмент".

 

photo Лях

 

Лях Юлія Іванівна - асистент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, доктор філософії галузі знань Публічне управління та адміністрування.

Наукові інтереси: державне та регіональне управління; організація комунікацій у публічному управлінні та адмініструванні.

Педагогічна діяльність: "Теорія організації", "Державне та регіональне управління".

 

 

Мазур стенд

 

Швед Аліна Борисівна асистент кафедри менеджменту і публічного адміністрування.

Наукові інтереси: теоретико-методичні аспекти формування стратегії управління економічним розвитком регіонів.

Педагогічна діяльність: "Менеджмент і адміністрування (менеджмент)""Вступ до менеджменту", "Методологія наукових досліджень", "Адміністративний менеджмент", "Маркетинг".

 

 

 

фото Фесенко Людмила Александровна - старший лаборант кафедры

 

 Фесенко Людмила Олександрівна - інженер кафедри.

 

 

Настя сайт

Костіна Анастасія Генадійовна - старший лаборант, лаборант який має повну вищу освіту.