фото 24.02.2017

 

            

Керівник програми – 

Бєльська Тетяна Валентинівна

доктор наук з державного управління, доцент 

 

 

 

 

Програма підготовки бакалаврів розрахована на 4 роки за денною формою навчання і на 4 роки 5 місяців за заочною (дистанційною) формою навчання. Програма забезпечує підготовку фахівців для роботи в організаціях (установах) публічної сфери, державного управління та місцевого самоврядування, що передбачає набуття професійних компетентностей для забезпечення подальшого особистісного розвитку та стратегічного розвитку суспільства, громади. Програма вчить лідерству й успішному публічному менеджменту.

            Особливістю підготовки бакалаврів є вивчення фахових дисциплін за циклом професійної підготовки:

 • Державне та регіональне управління;
 • Теорія організації;
 • Основи публічного управління та адміністрування; 
 • Місцеве самоврядування;
 • Документообіг в публічному управлінні;
 • Управління персоналом;
 • Державна служба;
 • Стратегічне управління;
 • Електоронне урядування;
 • Організаційна культура;
 • Адміністративний менеджмент;
 • Право (Адміністративне право. Трудове право. Господарське право);
 • Управління місцевими фінансами та бюджетом;
 • Державні фінанси та бюджетний процес;
 • Соціальна політика та соціальна робота;
 • Управлінські рішення.

            Сучасні вимоги роботодавців потребують професійного володіння іноземними мовами. За бажанням студентів можна вивчати професійні дисципліни англійською мовою, які викладають досвідченні фахівці з міжнародними сертифікатами та практикою викладання в університетах Європи.

            

Об’єктами професійної діяльності бакалавра з публічного адміністрування є:

 • Центральні та регіональні органи виконавчої влади;
 • Органи місцевого самоврядування;
 • Громадські об’єднання;
 • Міжнародні неурядові установи;
 • Міждержавні органи та структури;
 • Науково-освітні установи.

Випускники за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» з освітнім рівнем «бакалавр» можуть працювати на посадах:

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: посади спеціалістів районних державних адміністрацій, їх управлінь і відділів.

ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: посади радників, консультантів секретаріатів районних у містах рад, спеціалістів виконавчих органів районних у містах, міських (міст районного значення) рад, спеціалістів виконавчих органів сільських, селищних рад,

зокрема ФАХІВЦІ:

Помічник керівника державної (муніципальної) установи (організації) – на основі: "Референт з основної діяльності" (керівника державної установи, підприємства).

Інспектор з контролю за виконанням доручень в державних установах (організаціях) на основі інспектор з контролю за виконанням доручень.

Організатор діловодства (державні установи).

Інспектор з кадрів в державних установах.

Фахівець із організації зв’язків із громадськістю, або з організації інформаційного забезпечення.

ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ:

 • спеціаліст по державним закупівлям;
 • спеціаліст із зв’язків з громадськістю;
 • державний соціальний інспектор;
 • адміністративний помічник;
 • інспектор по кадрам;
 • організатор по персоналу;
 • секретар адміністративний;
 • секретар комітету організації (установи);
 • секретар органу самоорганізації населення;
 • референт з основної діяльності;
 • помічник керівника підприємства (установи, організації);
 • інструктор з організаційної роботи;
 • інспектор з основної діяльності;
 • інспектор з соціальних виплат;
 • інспектор з ліцензування.

Особлива увага приділяється практичному навчанню студентів в межах виробничої та переддипломної практик, а також, завдяки міжнародній співпраці кафедри з європейськими університетами на основі кредитної мобільності студентів і викладачів.

Професіограма магістра зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування»

Вартість навчання

Детальну інформацію можна отримати на сайті кафедри менеджменту і адміністрування, а також за телефонами:

            тел. роб. (057) 707-31-13;

            тел. моб. 067-913-20-34 Новікова Марина Миколаївна, зав. кафедри менеджменту і адміністрування

 


 

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter