Borovik10

Доцент кафедри менеджменту і адміністрування, кандидат економічних наук (2005 р.), доцент (2013 р.).

У 2002 році закінчила факультет Менеджменту і маркетингу Харківського державного економічного університету за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» (диплом з відзнакою).

У 2002-2005 р.р. - аспірантка кафедри бізнесу та підприємництва Харківського національного економічного університету за спеціальністю «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика».

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління соціальним розвитком промислових підприємств».

2005 - 2014 р.р. викладач, доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця.

З 2014 року і понині - доцент кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова.

З 2014 року і понині - керівник гуртка «Юний менеджер-економіст» Комунального закладу «Харківський центр дослідницько-експериментальної діяльності «Будинок учителя» Харківської обласної ради.

Викладає курси: «Організація виробництва», «Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків».

Наукові інтереси пов'язані з вирішенням теоретико-методологічних проблем формування системи управління знаннями компетентної організації, а також, проведенням досліджень за напрямом управління діяльністю, оцінка ефективності, соціальної складової та інновацій в реконструкції багатоквартирних будинків. Активно вивчаються питання, пов'язані з впровадженням тренінгових та інноваційних технологій у навчальний процес.

Автор понад 35 наукових і навчально-методичних робіт. Співавтор навчального посібника з «Організації виробництва» (2015 р.), навчально-методичного посібника «Компетентнісній підхід у побудові навчальної програми за спеціальністю «Економіка підприємства» (2013 р.), навчально-практичних посібників «Економіка підприємства. Збірник засобів діагностики» (2013 р.) та «Економіка підприємства: формування компетентностей на основі тренінгів» (2013 р.).

Основні наукові публікації:

Монографії:

  1. Управління соціальним розвитком промислових підприємств: Монографія / В. М. Гриньова, М. М. Новікова, М. В. Боровік. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2008. – 160 с.

  2. Боровик М.В. Розробка системи управління знаннями на підприємстві в сучасних умовах. Економіка підприємства: компетентність і ефективність розвитку: монографія / В.С. Пономаренко, М.В. Афанасьєв, І.В. Гонтарева та ін.; за заг. ред. докт. екон. наук, професора Пономаренко В.С. – Х. ВД «ІНЖЕК», 2013. – С. 36-44.

  3. Боровик М.В. Формування системи управління знаннями на підприємстві в сучасних умовах. Ефективність системи управління підприємством: теоретико-методичні аспекти та механізми реалізації: монографія/ за заг. ред. Г.О. Дорошенко. – Харків: Видавництво «НТМТ», 2014 – С. 132-150.

Наукові статті:

  1. Боровик М.В. Дослідження підходів та принципів управління знаннями. Економіка. Фінанси. Право. № 12. – Київ: «Аналітик». 2012. – С. 26-27.

  2. Боровик М.В. Розробка системи управління знаннями в компетентній організації. Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С.І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2011. – Вип. 9. – Частина 2. – С.60 – 63.

  3. Новікова М.М. Боровик М.В.Організація системи управління знаннями. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 7. Частина 3. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 134 - 137.

  4. Чернов С.І.Боровик М.В. Запорожець Г.В.Знання як ресурс конкурентного розвитку організації. Економіка. Фінанси. Право. №10/1. – Київ: «Аналітик». 2014. – С. 7-11.


 

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter