GrinenkoV

Доцент кафедри менеджменту та адміністрування, кандидат економічних наук (2012), доцент (2015).

Закінчив Харківську державну академію міського господарства (2001, спеціальність «Менеджмент організацій»). Після закінчення академії працював заступником головного бухгалтера ТСО «Харківжитлобуд».

У 2004 - 2008 аспірант Харківського національного університету міського господарства.

З 2005 року асистент, доцент кафедри менеджменту та маркетингу в міському господарстві.

У 2012 році захистив дисертацію кандидата економічних наук «Удосконалення організаційно-економічного механізму процесів управління будівництвом».

Викладає навчальні курси «Стратегічна діагностика потенціалу підприємств», «Операційний менеджмент».

З вересня 2015 року - запрошений доцент факультету економіки Університет Аристотеля в м. Салоніки, Греція.

Наукові інтереси пов'язані методологією стратегічної оцінки підприємств, розробкою мультикритериальних індикаторів ефективності стратегій розвитку.

Основні наукові публікації:

Монографії:

 1. Гриненко В.В. Організаційно-економічний механізм регулювання процесів забудови міста / В.В. Гриненко // Проблеми синергізму та диверсифікації в процесі формування оптимальних економічних структур житлово-комунального господарства України / За ред. Є. М. Кайлюка. – Харків: Вид-во «Форт», 2010. – 376 с. Розділ 1.8 (с.137-157) Гриненко В.В.
 2. Гриненко В.В. Формування витрат в бізнес-процесах підприємства ТПО «Харківкоммуночиствод» / В.В.Гриненко // Вдосконалення менеджменту підприємств системи життєзабезпечення міст України / За ред. Є. М. Кайлюка. – Харків: Вид-во «Форт», 2011. – 448 с. Розділ 2.4 (с.211-231) Гриненко В.В.
 3. Ковалевский Г.В., Гриненко В.В. Новая экономика человека: монография / Г. В. Ковалевский, В. В. Гриненко // Наукове видання. – Харків: Вид – во «Форт», 2013. – 196 с. На русском и английском языках. Розділ 6-10 (сторінки здобувача 103-196)
 4. KovalevskiyG. V. ,GrynenkoV. V. The Integral economics of Man: Europe and World : monograph / G.V. Kovalevskiy, V.V. Grynenko// Scientific publication – Kharkov : «Fort» , 2014. – 106 pp..Розділ 6-10 (сторінки здобувача 54-106).

Наукові статті:

 1. Vystavna Y.Y.,Grynenko V.V., Huneau F., Le Costumer P. Pharmaceuticals in rivers of two regions with contrasted socio-economic conditions: occurrence, accumulation and comparison for Ukraine and France. / Y.Y. Vystavna, V.V.Grynenko, F.Huneau, P. Le Costumer // Water, Air and Soil Pollution. DOI: 10.1007/s11270-011-1008-1 Розділ 3.3 (с 7-14).
 2. Гриненко В.В. Система інтегральної оцінки якості регуляторної діяльності в сфері містобудування / В.В. Гриненко // Вчені записки Харківського інституту управління: Науковий журнал: Випуск № 34. – Харків: ХІУ, 2013. – С. 285–290.
 3. Божанова В.Ю., Гриненко В.В. Теоретичні основи формування стратегії розвитку будівельних підприємств при інвестуванні в житло регіонів /В.Ю. Божанова, В.В. Гриненко // Інвестиції: практика та досвід. Науковий журнал: № 23. – Київ: Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 2013. – С. 6–9.
 4. Божанова В.Ю., Гриненко В.В. Дослідження та визначення рівнів інвестиційної привабливості країн (регіонів) для будівництва житла підприємствами /В.Ю. Божанова, В.В. Гриненко // Комунальне господарство міст: Наук.-техн. зб. Вип. 111. Х.: ХНУМГ, 2013. – С. 3-11.
 5. Kovalevskiy G.V., Grynenko V.V., Krasnokutska Y.V. Development of integral economics in countries, regions and cities.Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: / G.V. Kovalevskiy, V.V. Grynenko, Y.V. Krasnokutska // Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. - № 2 (7), том 2 – 2014. – Харків: ХНАДУ, 2014 – С. 173 – 179. Розділ 3-5 (сторінки здобувача 174-179)
 6. Kovalevskiy G. V. ,Grynenko V. V. Krasnokutska Y.V. Human economics and the phenomenon of time factor / G.V. Kovalevskiy, V.V. Grynenko, Y.V. Krasnokutska // Комунальне господарство міст. - - № 117б – 2014.- Харків: ХНУМГ, 2014 – С. 37-45. Розділ 3-5 (сторінки здобувача 39-45)
 7. Grynenko V. V. Evaluation of money impact on integral economics of man / V.V. Grynenko, // Вісник Національного Технічного Університету «ХПІ» Серія: «Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства» Вип. № 66 (1108). – Х.::ХНТУ «ХПІ», 2014. С

 


 

Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

Запрошуємо пройти навчання та отримати ступінь магістра за програмою «Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами»

Детальніше

Кто посещает

Flag Counter